છેલ્લા 24 કલાકમાં 1161 નવા કેસ સાથે 1270 દર્દીઓ થયાં સાજા, 9 દર્દીઓના સારવાર દરમિયાન મોત, કોરોનાના કુલ કેસનો આંકડો 158635 પહોંચ્યો
છેલ્લા 24 કલાકમાં 1161 નવા કેસ સાથે 1270 દર્દીઓ થયાં સાજા, 9 દર્દીઓના સારવાર દરમિયાન મોત, કોરોનાના કુલ કેસનો આંકડો 158635 પહોંચ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x