ચીને આપણી સીમામાં ઘૂસણખોરી કરી અને આપણી જમીન પચાવી પાડી, તો પણ પીએમ મોદી કશું નથી બોલ્યા: રાહુલ ગાંધી
ચીને આપણી સીમામાં ઘૂસણખોરી કરી અને આપણી જમીન પચાવી પાડી, તો પણ પીએમ મોદી કશું નથી બોલ્યા: રાહુલ ગાંધી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ