ચાર શહેરોમાં રાત્રે 9થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી રાત્રિ કરફ્યુ, દિવસે 9થી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી લોકો માસ્ક વગર ન નીકળેઃ CM રૂપાણી
ચાર શહેરોમાં રાત્રે 9થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી રાત્રિ કરફ્યુ, દિવસે 9થી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી લોકો માસ્ક વગર ન નીકળેઃ CM રૂપાણી
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ