ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ગ્રેટર હૈદરાબાદ મહાપાલિકાની ચૂંટણીમાં શરૂઆતના વલણમાં ભાજપ આગળ, જયારે TRS બીજા અને AIMIM ત્રીજા નંબરે
ગ્રેટર હૈદરાબાદ મહાપાલિકાની ચૂંટણીમાં શરૂઆતના વલણમાં ભાજપ આગળ, જયારે TRS બીજા અને AIMIM ત્રીજા નંબરે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ