ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ગોંડલમાં કાર અને ટ્રેન વચ્ચે અકસ્માતઃ અકસ્માતમાં કાર ચાલકનું મૃત્યુ, ફાટક મેનની બેદરકારીથી અકસ્માત થયાનું તારણ.
ગોંડલમાં કાર અને ટ્રેન વચ્ચે અકસ્માતઃ અકસ્માતમાં કાર ચાલકનું મૃત્યુ, ફાટક મેનની બેદરકારીથી અકસ્માત થયાનું તારણ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ