ગોંડલમાં કાર અને ટ્રેન વચ્ચે અકસ્માતઃ અકસ્માતમાં કાર ચાલકનું મૃત્યુ, ફાટક મેનની બેદરકારીથી અકસ્માત થયાનું તારણ.
ગોંડલમાં કાર અને ટ્રેન વચ્ચે અકસ્માતઃ અકસ્માતમાં કાર ચાલકનું મૃત્યુ, ફાટક મેનની બેદરકારીથી અકસ્માત થયાનું તારણ.
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ