ગેસ એજન્સીઓની હવે નહીં ચાલે મનમાની, રાંધણ ગેસના ગ્રાહકોને ગેસ એજન્સી બદલવાની મળશે સુવિધા. પ્રથમ તબક્કામાં ચંદીગઢ, રાંચી, પુણે, કોઇમ્બતુરમાં લાભ મળશે અને ત્યારબાદ આગામી સમયમાં દેશભરમાં સુવિધા કરાશે લાગૂ
ગેસ એજન્સીઓની હવે નહીં ચાલે મનમાની, રાંધણ ગેસના ગ્રાહકોને ગેસ એજન્સી બદલવાની મળશે સુવિધા. પ્રથમ તબક્કામાં ચંદીગઢ, રાંચી, પુણે, કોઇમ્બતુરમાં લાભ મળશે અને ત્યારબાદ આગામી સમયમાં દેશભરમાં સુવિધા કરાશે લાગૂ
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ