ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ગુરૂગ્રામ: ખેડૂત આંદોલનને પગલે ગુરૂગ્રામ-દિલ્હી બોર્ડર પર ટ્રાફિક જામ
ગુરૂગ્રામ: ખેડૂત આંદોલનને પગલે ગુરૂગ્રામ-દિલ્હી બોર્ડર પર ટ્રાફિક જામ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ