ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ગુજરાત ATS DIG હિમાંશુ શુક્લા સહિત ચાર અધિકારીઓને “Union Home Minister’s Special Operation Medal” એનાયત કરવામાં આવશે.
ગુજરાત ATS DIG હિમાંશુ શુક્લા સહિત ચાર અધિકારીઓને “Union Home Minister’s Special Operation Medal” એનાયત કરવામાં આવશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ