ગુજરાત ATS અને સુરત SOGએ પાર પાડ્યુ મોટું ઓપરેશન: NDPS, હત્યા સહિતના ગુનાઓમાં ફરાર 6 આરોપીઓને ઓરિસ્સાથી ઝડપ્યા
ગુજરાત ATS અને સુરત SOGએ પાર પાડ્યુ મોટું ઓપરેશન: NDPS, હત્યા સહિતના ગુનાઓમાં ફરાર 6 આરોપીઓને ઓરિસ્સાથી ઝડપ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ