ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળ મુદ્દે મહત્વના સમાચાર : મંત્રીમંડળમાં મહિલાઓને મળી શકે છે સ્થાન, સંગીતા પાટીલ, મનિષા વકીલ, નિમાબેન આચાર્ય, આશા પટેલને મંત્રી બનાવાય તેવી પ્રબળ શક્યતા
ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળ મુદ્દે મહત્વના સમાચાર : મંત્રીમંડળમાં મહિલાઓને મળી શકે છે સ્થાન, સંગીતા પાટીલ, મનિષા વકીલ, નિમાબેન આચાર્ય, આશા પટેલને મંત્રી બનાવાય તેવી પ્રબળ શક્યતા
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ