ગુજરાત સરકારના કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલને આવ્યો બ્રેન સ્ટ્રોક: રાજકોટની સિનર્જી હોસ્પિટલમાં ICUમાં દાખલ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ડૉક્ટર સાથે કરી વાતચીત, ન્યુરોસર્જન ડો સંજય ટીલાળા આપી રહ્યા છે સારવાર
ગુજરાત સરકારના કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલને આવ્યો બ્રેન સ્ટ્રોક: રાજકોટની સિનર્જી હોસ્પિટલમાં ICUમાં દાખલ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ડૉક્ટર સાથે કરી વાતચીત, ન્યુરોસર્જન ડો સંજય ટીલાળા આપી રહ્યા છે સારવાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ