ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી | 27 નવમ્બરે પાટીદારોના ગઢ સમાન મોટા વરાછામાં PM મોદીની જાહેરસભા, રાત્રિ રોકાણમાં દક્ષિણ ગુજરાત અંગે કરશે સમીક્ષા
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી | 27 નવમ્બરે પાટીદારોના ગઢ સમાન મોટા વરાછામાં PM મોદીની જાહેરસભા, રાત્રિ રોકાણમાં દક્ષિણ ગુજરાત અંગે કરશે સમીક્ષા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ