ગુજરાત: રાજ્યમાં 28-29મી મે દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાશે, આગામી ત્રણ દિવસ માછીમારોને દરિયાો ન ખેડવા સુચના
ગુજરાત: રાજ્યમાં 28-29મી મે દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાશે, આગામી ત્રણ દિવસ માછીમારોને દરિયાો ન ખેડવા સુચના
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ