ગુજરાત ભાજપનો ગઢ, PM મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુજરાતને સફળતા અપાવી : CM રૂપાણી
ગુજરાત ભાજપનો ગઢ, PM મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુજરાતને સફળતા અપાવી : CM રૂપાણી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ