ગુજરાત પ્રવાસનો બીજો દિવસઃ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે જૂનાગઢ અને સોમનાથ જશે, વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ કરશે, સાંજે ગાંધીનગરની ગુજરાત કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીના પદવીદાન સમારોહમાં આપશે હાજરી
ગુજરાત પ્રવાસનો બીજો દિવસઃ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે જૂનાગઢ અને સોમનાથ જશે, વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ કરશે, સાંજે ગાંધીનગરની ગુજરાત કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીના પદવીદાન સમારોહમાં આપશે હાજરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ