ગુજરાત કોરોના અપડૅટ : ગત 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યમાં 125 નવા કેસ સામે 149 દર્દીઓ થયાં સાજા, 2 દર્દીઓના મૃત્યુ રાજ્યમાં હાલ 1023 એક્ટિવ કેસ
ગુજરાત કોરોના અપડૅટ : ગત 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યમાં 125 નવા કેસ સામે 149 દર્દીઓ થયાં સાજા, 2 દર્દીઓના મૃત્યુ રાજ્યમાં હાલ 1023 એક્ટિવ કેસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ