ગુજરાત કોરોના અપડૅટ : ગત 24 કલાકમાં 31 નવા કેસ સામે 24 દર્દીઓ થયાં સાજા, રાજ્યમાં હાલ 218 એક્ટિવ કેસ
ગુજરાત કોરોના અપડૅટ : ગત 24 કલાકમાં 31 નવા કેસ સામે 24 દર્દીઓ થયાં સાજા, રાજ્યમાં હાલ 218 એક્ટિવ કેસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ