ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ગુજરાત કોંગ્રેસે કોરોના સંક્રમણ વધતા સંગઠનના જાહેર કરેલા કાર્યક્રમો હાલ પૂરતા રદ કર્યા, જિલ્લા સ્તરે નવા વર્ષના સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમો પણ રદ, આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી જાહેર કાર્યક્રમો ન યોજવા જણાવાયું
ગુજરાત કોંગ્રેસે કોરોના સંક્રમણ વધતા સંગઠનના જાહેર કરેલા કાર્યક્રમો હાલ પૂરતા રદ કર્યા, જિલ્લા સ્તરે નવા વર્ષના સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમો પણ રદ, આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી જાહેર કાર્યક્રમો ન યોજવા જણાવાયું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ