ગુજરાત ઇલેક્શન 2022: વિધાનસભા ચૂંટણીને લઇ કોંગ્રેસે ઘડી પ્રચંડ પ્રચારની રણનીતિ: દેશભરના કોંગ્રેસના કેન્દ્રીય નેતાઓ અને સ્ટાર પ્રચારકો ગુજરાતમાં સભાઓ ગજવશે, વિવિધ વિધાનસભા મત વિસ્તારોમાં કરશે પ્રચાર
ગુજરાત ઇલેક્શન 2022: વિધાનસભા ચૂંટણીને લઇ કોંગ્રેસે ઘડી પ્રચંડ પ્રચારની રણનીતિ: દેશભરના કોંગ્રેસના કેન્દ્રીય નેતાઓ અને સ્ટાર પ્રચારકો ગુજરાતમાં સભાઓ ગજવશે, વિવિધ વિધાનસભા મત વિસ્તારોમાં કરશે પ્રચાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ