ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેતા મલ્હાર ઠાકરને 2018ના ઇન્ટરવ્યૂને ધમકી મળી, મલ્હાર ઠાકરે ફેસબુક પર પોસ્ટ કરી આપી જાણકારી
ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેતા મલ્હાર ઠાકરને 2018ના ઇન્ટરવ્યૂને ધમકી મળી, મલ્હાર ઠાકરે ફેસબુક પર પોસ્ટ કરી આપી જાણકારી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ