ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તડામાર તૈયારી: સોમનાથમાં આજે કોંગ્રેસની રેલી અને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની બેઠક, ચૂંટણીલક્ષી રણનીતિ નક્કી કરાશે, સૌરાષ્ટ્રના તમામ કોંગ્રેસના MLA આપશે હાજરી
ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તડામાર તૈયારી: સોમનાથમાં આજે કોંગ્રેસની રેલી અને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની બેઠક, ચૂંટણીલક્ષી રણનીતિ નક્કી કરાશે, સૌરાષ્ટ્રના તમામ કોંગ્રેસના MLA આપશે હાજરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ