ગુજરાતમાં રાત્રિ કર્ફ્યૂ લંબાવાયો, CM રૂપાણીની અધ્યક્ષતા મળેલી બેઠકમાં રાજ્યના ચાર મહાનગરોમાં રાત્રે ૧૨ થી ૬ સુધીનો રાત્રિ કર્ફ્યૂ આગામી ૧૫ દિવસ માટે લંબાવવાનો નિર્ણય લેવાયો
ગુજરાતમાં રાત્રિ કર્ફ્યૂ લંબાવાયો, CM રૂપાણીની અધ્યક્ષતા મળેલી બેઠકમાં રાજ્યના ચાર મહાનગરોમાં રાત્રે ૧૨ થી ૬ સુધીનો રાત્રિ કર્ફ્યૂ આગામી ૧૫ દિવસ માટે લંબાવવાનો નિર્ણય લેવાયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ