ગુજરાતમાં ભાજપની ભવ્ય જીત પર ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ટ્વિટ કરીને કહ્યું- ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો અને ખેડુતોએ ભાજપને વિજયી બનાવીને સરકારની કલ્યાણકરી નીતિઓ પર વિશ્વાસની મહોર લગાવી છે. હું જનતાને નમન કરું છું.
ગુજરાતમાં ભાજપની ભવ્ય જીત પર ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ટ્વિટ કરીને કહ્યું- ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો અને ખેડુતોએ ભાજપને વિજયી બનાવીને સરકારની કલ્યાણકરી નીતિઓ પર વિશ્વાસની મહોર લગાવી છે. હું જનતાને નમન કરું છું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ