ગુજરાતમાં બે દિવસ ઠંડીનો સામાન્ય ચમકારો રહેશે, જાન્યુઆરીના અંતમાં ઠંડી વધી શકે છે, આગામી દિવસોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થાય તેવી શકયતા
ગુજરાતમાં બે દિવસ ઠંડીનો સામાન્ય ચમકારો રહેશે, જાન્યુઆરીના અંતમાં ઠંડી વધી શકે છે, આગામી દિવસોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થાય તેવી શકયતા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ