ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ઠંડીનું જોર વધશે, 24 જાન્યુઆરીથી કોલ્ડવેવની આગાહી, કચ્છમાં 3 ડિગ્રી પારો ગગડશે
ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ઠંડીનું જોર વધશે, 24 જાન્યુઆરીથી કોલ્ડવેવની આગાહી, કચ્છમાં 3 ડિગ્રી પારો ગગડશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ