ગુજરાતમાં નવા મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ મુલતવી, આવતીકાલે બપોરે 1.30 કલાકે શપથગ્રહણ યોજાવાની સંભાવના
ગુજરાતમાં નવા મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ મુલતવી, આવતીકાલે બપોરે 1.30 કલાકે શપથગ્રહણ યોજાવાની સંભાવના
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ