ગુજરાતમાં ધોરણ 9થી 11ના વર્ગો સોમવારથી શરૂ, રૂપાણી સરકારે કોર કમિટીની બેઠકમાં લીધો નિર્ણય. 50 ટકા ક્ષમતા, વિદ્યાર્થીઓની હાજરી મરજિયાત અને વાલીની સંમતી રજૂ કરવાની રહેશે.
ગુજરાતમાં ધોરણ 9થી 11ના વર્ગો સોમવારથી શરૂ, રૂપાણી સરકારે કોર કમિટીની બેઠકમાં લીધો નિર્ણય. 50 ટકા ક્ષમતા, વિદ્યાર્થીઓની હાજરી મરજિયાત અને વાલીની સંમતી રજૂ કરવાની રહેશે.
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ