ગુજરાતમાં જામ્યો કોરોના, છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં 179 નવા કેસ, સૌથી વધારે અમદાવાદમાં 84 કેસ
ગુજરાતમાં જામ્યો કોરોના, છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં 179 નવા કેસ, સૌથી વધારે અમદાવાદમાં 84 કેસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ