ગુજરાતમાં કોરોવેક્સિન અભિયાનના પ્રથમ દિવસે 12,320 હેલ્થવર્કર્સને રસી અપાઇ, અત્યાર સુધી કોઇને પણ આડઅસર નથી જોવા મળી
ગુજરાતમાં કોરોવેક્સિન અભિયાનના પ્રથમ દિવસે 12,320 હેલ્થવર્કર્સને રસી અપાઇ, અત્યાર સુધી કોઇને પણ આડઅસર નથી જોવા મળી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ