ગુજરાતમાં કોરોનાની રફતાર વધી. આજે એક જ દિવસમાં કોરોનાના 517 કેસ પોઝિટિવ. 1 દર્દીનું મૃત્યુ અને 403 દર્દી સ્વસ્થ થયા.
ગુજરાતમાં કોરોનાની રફતાર વધી. આજે એક જ દિવસમાં કોરોનાના 517 કેસ પોઝિટિવ. 1 દર્દીનું મૃત્યુ અને 403 દર્દી સ્વસ્થ થયા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ