ગુજરાતમાં કોરોનાના વધતા કેસોને લઇને સરકાર કડક નિર્ણય લેવાની તૈયારીમાં, રાત્રી કર્ફ્યૂ 10 વાગ્યાને બદલે રાતે 9થી સવારના 6 વાગ્યા સુધી થઇ શકે
ગુજરાતમાં કોરોનાના વધતા કેસોને લઇને સરકાર કડક નિર્ણય લેવાની તૈયારીમાં, રાત્રી કર્ફ્યૂ 10 વાગ્યાને બદલે રાતે 9થી સવારના 6 વાગ્યા સુધી થઇ શકે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ