ગુજરાતમાં આજે સવારે 6 વાગ્યાથી બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં 158 તાલુકાઓમાં વરસાદ, કચ્છના રાપરમાં સૌથી વધુ 4.5 ઈંચ, તો મોરબીમાં પોણા ચાર ઈંચ વરસાદ, જામનગરમાં 3 ઈંચ વરસ્યો
ગુજરાતમાં આજે સવારે 6 વાગ્યાથી બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં 158 તાલુકાઓમાં વરસાદ, કચ્છના રાપરમાં સૌથી વધુ 4.5 ઈંચ, તો મોરબીમાં પોણા ચાર ઈંચ વરસાદ, જામનગરમાં 3 ઈંચ વરસ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ