ગુજરાતમાં આજથી કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ: રાજ્યમાં ઠંડીનો ત્રીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો, ઉત્તર ભારતમાં ભારે હિમવર્ષાને કારણે ઠંડી વધી, અમદાવાદ, ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન ઘટ્યું
ગુજરાતમાં આજથી કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ: રાજ્યમાં ઠંડીનો ત્રીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો, ઉત્તર ભારતમાં ભારે હિમવર્ષાને કારણે ઠંડી વધી, અમદાવાદ, ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન ઘટ્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ