ગુજરાતની તમામ 6 બેઠકો પર ભાજપની બહુમતિ આવતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આભાર માન્યો. ટ્વિટ કરીને લખ્યું- થેન્ક્યુ ગુજરાત. પરિણામો દર્શાવે છે કે લોકોને વિકાસની રાજનીતિ પર વિશ્વાસ. ભાજપ પર ફરી વિશ્વાસ મુકવા બદલ લોકોનો આભાર.
ગુજરાતની તમામ 6 બેઠકો પર ભાજપની બહુમતિ આવતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આભાર માન્યો. ટ્વિટ કરીને લખ્યું- થેન્ક્યુ ગુજરાત. પરિણામો દર્શાવે છે કે લોકોને વિકાસની રાજનીતિ પર વિશ્વાસ. ભાજપ પર ફરી વિશ્વાસ મુકવા બદલ લોકોનો આભાર.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ