ગુજરાતના ગૃહ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ IAS પંકજકુમાર કોરોના પોઝિટિવ. યુએન મહેતા હોસ્પિટલમાં કરાયા દાખલ.
ગુજરાતના ગૃહ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ IAS પંકજકુમાર કોરોના પોઝિટિવ. યુએન મહેતા હોસ્પિટલમાં કરાયા દાખલ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ