ગુજરાતનાં નવા મંત્રીમંડળને લઈને સસ્પેન્સ યથાવત : 10 વાગ્યાના ધારાસભ્યો આવી ગયા છે પરંતુ હજુ સુધી સ્પષ્ટતા નહીં, ભાજપના કોઈ ધારાસભ્યને હજુ સુધી કોઈ સૂચના મળી નથી
ગુજરાતનાં નવા મંત્રીમંડળને લઈને સસ્પેન્સ યથાવત : 10 વાગ્યાના ધારાસભ્યો આવી ગયા છે પરંતુ હજુ સુધી સ્પષ્ટતા નહીં, ભાજપના કોઈ ધારાસભ્યને હજુ સુધી કોઈ સૂચના મળી નથી
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ