ગુજરાતઃ આવતીકાલથી AAP રાજ્યભરમાં કરશે પરિવર્તન યાત્રા, AAPએ કહ્યું- યાત્રાથી સમગ્ર ગુજરાતને આવરી લેવામાં આવશે
ગુજરાતઃ આવતીકાલથી AAP રાજ્યભરમાં કરશે પરિવર્તન યાત્રા, AAPએ કહ્યું- યાત્રાથી સમગ્ર ગુજરાતને આવરી લેવામાં આવશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ