ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ગીર સોમનાથના તાલાળા વિસ્તારમાં ભૂકંપઃ ધાવા, મોરૂકા, સૂરવા ગામોમા ભૂકંપનો આંચકો, રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપ તીવ્રતા 2.3 નોંધાઈ. કેન્દ્રબિંદુ તાલાળાથી 12 કિમિ દૂર ઇસ્ટ નોર્થ ઇસ્ટ નોંધાયું.
ગીર સોમનાથના તાલાળા વિસ્તારમાં ભૂકંપઃ ધાવા, મોરૂકા, સૂરવા ગામોમા ભૂકંપનો આંચકો, રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપ તીવ્રતા 2.3 નોંધાઈ. કેન્દ્રબિંદુ તાલાળાથી 12 કિમિ દૂર ઇસ્ટ નોર્થ ઇસ્ટ નોંધાયું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ