ગાઝિયાબાદમાં મોટી દુર્ઘટના, ફ્લાયઓવર પરથી નીચે ખાબકી બસ, ઘણા પ્રવાસીઓ ઘાયલ થયા
ગાઝિયાબાદમાં મોટી દુર્ઘટના, ફ્લાયઓવર પરથી નીચે ખાબકી બસ, ઘણા પ્રવાસીઓ ઘાયલ થયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ