ગાંધીનગર-સુરત મેટ્રો ટ્રેન ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમમાં અમિત શાહનું નિવેદનઃ આજે સુરત, અમદાવાદ માટે મહત્વનો દિવસ, CM સમયે પણ નરેન્દ્રભાઇએ શહેરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર પર ભાર મૂક્યો હતો, અમદાવાદમાં મેટ્રો ફેઝ-2 મારા મતવિસ્તારમાંથી પસાર થઇ રહી છે, હું PM મોદીનો આભાર મા
ગાંધીનગર-સુરત મેટ્રો ટ્રેન ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમમાં અમિત શાહનું નિવેદનઃ આજે સુરત, અમદાવાદ માટે મહત્વનો દિવસ, CM સમયે પણ નરેન્દ્રભાઇએ શહેરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર પર ભાર મૂક્યો હતો, અમદાવાદમાં મેટ્રો ફેઝ-2 મારા મતવિસ્તારમાંથી પસાર થઇ રહી છે, હું PM મોદીનો આભાર મા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ