પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
ગાંધીનગર જિલ્લો ભારતીય જનતા પાર્ટીની મોટી શક્તિ છે: PM મોદી
ગાંધીનગર જિલ્લો ભારતીય જનતા પાર્ટીની મોટી શક્તિ છે: PM મોદી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ