ગાંધીનગર: ગુજરાતના IAS કૈલાસનાથનના નામે ચીટિંગ કરનાર નેટવર્ક ન્યૂઝ ચેનલના સંચાલક વિજયસિંહ ટાંકની ધરપકડ, જમીન દલાલને નકલી IAS સાથે મુલાકાત કરાવી ખંખેર્યા હતા 4.3 કરોડ રૂપિયા
ગાંધીનગર: ગુજરાતના IAS કૈલાસનાથનના નામે ચીટિંગ કરનાર નેટવર્ક ન્યૂઝ ચેનલના સંચાલક વિજયસિંહ ટાંકની ધરપકડ, જમીન દલાલને નકલી IAS સાથે મુલાકાત કરાવી ખંખેર્યા હતા 4.3 કરોડ રૂપિયા
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ