ગાંધીનગરમાં LRD આંદોલન મામલે CM રૂપાણીનું નિવેદન, કહ્યું- યુવાનો નવી ભરતી માટે પ્રયત્ન કરે, ચિંતા ન કરે નવી ભરતી ચાલુ રહેશે
ગાંધીનગરમાં LRD આંદોલન મામલે CM રૂપાણીનું નિવેદન, કહ્યું- યુવાનો નવી ભરતી માટે પ્રયત્ન કરે, ચિંતા ન કરે નવી ભરતી ચાલુ રહેશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ