ગાંધીનગરમાં LRD આંદોલનના મામલે CM વિજય રુપાણીનું નિવેદનઃ વિદ્યાર્થીઓ ચિંતા ન કરે, નવી ભરતી ચાલુ રહેશે, યુવાનો નવી ભરતી માટે પ્રયત્ન કરે
ગાંધીનગરમાં LRD આંદોલનના મામલે CM વિજય રુપાણીનું નિવેદનઃ વિદ્યાર્થીઓ ચિંતા ન કરે, નવી ભરતી ચાલુ રહેશે, યુવાનો નવી ભરતી માટે પ્રયત્ન કરે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ