ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ગાંધીનગરઃ કોરોના વેક્સિનેશન માટે રાજ્યમાં તાલુકા કક્ષા સુધી ટાસ્કફોર્સની રચના કરાઇ. વેક્સિન સ્ટોર અને કોલ્ડચેઇન પોઇન્ટનું ટેકનિકલ ઓડિટ પણ સંપન્ન.
ગાંધીનગરઃ કોરોના વેક્સિનેશન માટે રાજ્યમાં તાલુકા કક્ષા સુધી ટાસ્કફોર્સની રચના કરાઇ. વેક્સિન સ્ટોર અને કોલ્ડચેઇન પોઇન્ટનું ટેકનિકલ ઓડિટ પણ સંપન્ન.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ