ગઢડા સ્વામિનારાયણ મંદિરના દેવપક્ષના સાધુ ભાનુ પ્રકાશનો વીડિયો વાયરલ. ચેરમેનની ઓફિસમાં સાધુ ગઢડાની ચોક્કસ જ્ઞાતિઓ વિરૂદ્ધ બોલી રહ્યા છે.
ગઢડા સ્વામિનારાયણ મંદિરના દેવપક્ષના સાધુ ભાનુ પ્રકાશનો વીડિયો વાયરલ. ચેરમેનની ઓફિસમાં સાધુ ગઢડાની ચોક્કસ જ્ઞાતિઓ વિરૂદ્ધ બોલી રહ્યા છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ