ગગડ્યો ઠંડીનો પારો: ઉત્તર-પૂર્વિય ઠંડા પવનની અસર વર્તાવવાની શરૂ, ગુજરાતના 11 શહેરોમાં ઠંડીનો પારો 14 ડિગ્રીથી નીચે, 11.9 ડિગ્રી સાથે નલિયા સૌથી ઠંડુ શહેર
ગગડ્યો ઠંડીનો પારો: ઉત્તર-પૂર્વિય ઠંડા પવનની અસર વર્તાવવાની શરૂ, ગુજરાતના 11 શહેરોમાં ઠંડીનો પારો 14 ડિગ્રીથી નીચે, 11.9 ડિગ્રી સાથે નલિયા સૌથી ઠંડુ શહેર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ