ખેડૂત આંદોલન : BKUના ચેરમેન ભૂપિન્દરસિંહ માને SCની કમિટીમાંથી નામ પરત ખેંચ્યુ, કહ્યું હંમેશા ખેડૂત-પંજાબ સાથે ઉભો રહીશ
ખેડૂત આંદોલન : BKUના ચેરમેન ભૂપિન્દરસિંહ માને SCની કમિટીમાંથી નામ પરત ખેંચ્યુ, કહ્યું હંમેશા ખેડૂત-પંજાબ સાથે ઉભો રહીશ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ