ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ખેડૂત આંદોલનમાં પોતાનો જીવ ગુમાવનાર બંને ખેડૂતોને 5 લાખનું વળતર, પંજાબ સરકારની જાહેરાત
ખેડૂત આંદોલનમાં પોતાનો જીવ ગુમાવનાર બંને ખેડૂતોને 5 લાખનું વળતર, પંજાબ સરકારની જાહેરાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ