ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ખેડૂત આંદોલનને લઈને કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમરનું નિવેદન,"કાયદા વગર પણ MSP ને સુનિશ્ચિત કરવાની ઘણી રીત છે."
ખેડૂત આંદોલનને લઈને કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમરનું નિવેદન,"કાયદા વગર પણ MSP ને સુનિશ્ચિત કરવાની ઘણી રીત છે."
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ